Tân Tiến Group
vi
en it it it vi

Lĩnh Vực

Lĩnh vực thi công
Tân Tiến Group Là đơn vị thi công uy tín với đội ngũ 50+ nhân sự có chuyên môn cao.

Trong những năm vừa qua bằng sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV Tân Tiến đã thành một trong những doanh nghiệp Cơ Điện uy tín hàng đầu tại Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.