Tại sao chọn chúng tôi

Mặc dù trên thực tế, hầu hết các công ty Cơ Điện và xây dựng ở Việt Nam đều thuê ngoài lực lượng kỹ thuật viên và công nhân, Tân Tiến sở hữu 100% lực lượng quản lý cấp cao, kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Điều này giúp cho Tân Tiến luôn chủ động trong việc tập hợp lực lượng để triển khai các dự án dù lớn hay nhỏ. Với tư cách là lực lượng nội bộ, nhân viên Tân tiến luôn có động lực để vươn tới sự vượt trội, thể hiện trách nhiệm và quyền chủ động trong công việc.